“World Toilet College mein swachhta prashikshan karyashala”, Uttarakhand Kesari, 26 August 2017