“Time, Toilet aur Technology ke samanvatha se hoga bharat mein jal samasya ka samadhan: Saraswati”, Uttarakhand Kesari, 16 September 2017